| Kandangmenjangannews

Pelapor

Terlapor

 

 

* Tidak wajib diisi. Hanya apabila Anda mengetahui identitas Terlapor.

PENGADUAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

 

Perbuatan/Tindakan yang Dilaporkan

Perkara yang berkaitan dengan Pengaduan (jika ada)

KODE VERIFIKASI