PENGADUAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM | Kandangmenjangannews  Pelapor

  Nama
  No. KTP / NIP
  Alamat KTP
  E-mail
  No. Telp
  TERLAPOR
  Nama Terlapor
  Jabatan
  Satuan Kerja

  * Tidak wajib diisi. Hanya apabila Anda mengetahui identitas Terlapor.
  PENGADUAN / WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
  Perbuatan/Tindakan yang Dilaporkan

  Perkara yang berkaitan dengan Pengaduan (jika ada)

  KODE VERIFIKASI